// Trajnimi i Dytë mbi Procedurat e Aplikimit për Fondet e BE-së

  • Posted on: 1 July 2016
  • By: admin

Në kuadër të modulit të dytë të trajnimeve të organizuara në përputhje me objektivat e Projektit të OSFA “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës lokale për përvetësimin e fondeve të BE-së” ju bëjmë me dije që:

Në datat  18-19 Korrik 2016 në qarkun Korcë do të organizohet në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike Trajnimi i dytë dy-ditor lidhur drejtpërdrejt me thirrjet e hapura për propozime të BE-së. 

Trajnimi do të organizohet në Pogradec në ambjentet e Hotel Perla në datat 18-19 Korrik 2016, ora 9:30, ku do te marrin pjesë  përfaqësues të bashkive Maliq, Pogradec, Devoll, Pustec, Kolonjë dhe Këshilli i Qarkut Korcë. Ky trajnim do të fokusohet në Procedurat e Aplikimit për Thirrjet për Propozime në kuadër të Fondeve të Bashkimit Evropian duke u përqëndruar në Thirrjen e hapur për Propozime IPA BNK Greqi-Shqipëri 2014-2020.

Këto trajnime targetojnë pushtetin lokal të rajoneve përkatëse por në rast se ka të interesuar nga organizatat e shoqërisë civile ju lutem kontaktoni në: contact@euforalbania.info   

Ju Faleminderit