// Programi European Solidarity Corps “Growing through Volunteering in Europe”

  • Posted on: 22 June 2021
  • By: admin

Jeni të interesuar mbi programin European Solidarity Corps?

Europartners Development ka përgatitur një e-leaning video me qëllim ofrimin e informaciont për të Rinjtë apo organizata të punojnë më të rinjë mbi këtë program.

European Solidarirty Corps është program i BE-së që promovon dhe nxit vullnetarizmin e të rinjtve në Europë.

Përmes kësaj video do të mësoni cilat janë mundësitë për tu përfshirë, për të aplikuar, të njiheni me kriteret dhe tematikat e mbështetura nga ky program. 

Kjo video është realizuar nga organizata Europartners Development në kuadër të projektit “Albanian Youth for EU integration”, i financuar nga Bashkimi Evropian.