// Programi Erasmus+ “Educating Youth in Europe”

  • Posted on: 16 June 2021
  • By: admin

Jeni të interesuar mbi Programin Europian dedikuar të rinjve ERASMUS+?

Europartners Development ka përgatitur një e-leaning video me qëllim ofrimin e informaciont për të Rinjtë apo organizata të punojnë më të rinjë mbi këtë program.

Erasmus + është progami më BE-së që mbështet të rinjtë në fusha si arsimi, trajnimi dhe sporti.

Përmes kësaj video do të mësoni cilat janë mundësitë për tu përfshirë, për të aplikuar, të njiheni më kriteret dhe tematikat e mbështetura nga ky program.
Kjo video është realizuar nga organizata Europartners Development në kuadër të projektit “Albanian Youth for EU integration”, i financuar nga Bashkimi Evropian