// IPA CSF (Civil society Facility)

Komisioni Evropian, DG për Zgjerim, krijoi ne 2008-ën Instrumentin e Ndihmës për Shoqërinë Civile (Civil Society Facility ose CSF) për të ndihmuar financiarisht zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile (OShC-ve) në vëndet e para aderimit, të cilat kanë një rol vendimtar në dhënien e një zëri të përbashkët për qytetarët dhe në rritjen e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së qeverisë. Objektivi i përgjithshëm i INShC është "Të kontribuojë në ankorimin e vlerave dhe strukturave demokratike, të drejtat e njeriut, përfshirjes sociale dhe shtetin e së drejtës, duke mbështetur procesin e integrimit në BE." IPA CSF është një strukturë e vetme e cila menaxhohet drejtpërdrejt nga Zyrat dhe Delegacionet e BE-së të vendeve përfituese.

Vëndet përfituese: Ballkani Perëndimor ku Shqipërisë i akordohen për vit fonde.

Buxheti total për 2014: 2.14 Mln

Buxheti total për 2015: 2.2 Mln

Për më tepër informacion klikoni këtu si dhe këtu